Beijing/KINA
Mens freden fortsatt hersket på den himmelske freds plass i sentrum av Beijing. Bak skimtes porten til den forbudte by.