Emei Shan/KINA
På toppen av Emei Shan bygget de på det buddhistiske templet. Arbeideren jobbet på akkord og ble veid før og etter børen. Han gikk 1000 trappetrinn opp med hvert lass.