Leshan/KINA
Fergemann over en av Kinas mange og strie elver.