Tingri/TIBET
Barn fra Tingri ute på det enorme platået før fjellene. De samler yakmøkk som brukes som brensel.