Zanskar/INDIA
Barn som deltar i en religiøs sermoni i Zanskar.