Dzongri/SIKKIM
På det 4000m høye platået holder yak-mannen Sangye til. På den bratte stien opp til Dzongri har folk vissnok møtt på både bjørn og yeti.