Yoksum/SIKKIM
Yoksum var den siste landsbyen før Himalaya og de store rhododendronskogene på vei opp til den tibetanske bosettingen Tshoka.