Goa/INDIA
Fiskerne er ferdige med morgenfisket. De kastet garnet ut i sjøen fra land, og dro det inn fullt av små-fisk.
Strandfisket skyldtest monsumtiden som gjorde sjøen farlig å ferdes på.