Houangoshou/KINA
Kvinne som jobber
i de irrgrønne rismarkene.
Stråhatten beskytter
mot den stekende
sola i syd-Kina